ဟာဂ်ီမ်ားေလ့လာမွတ္သားပါ

ဟာဂ်ီမ်ား ေလ့လာမွတ္သားပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံငအတြင္းရွိ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ႏို္င္ငံသား ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္မ်ားသည္ ေရွးပေ၀သဏီ သမိုင္းအဆက္ဆက္ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း တမန္ေတာ္ျမတ္(e)ေမြးဖြားရာ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ် ႏိုင္ငံ မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ အစၥလာမ္ဘာသာ တရားေတာ္အရ ဟဂ်္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လာေရာက္ၾကသည္။ ဇုလ္ဟဂ်္လ က်ေရာက္သည့္ အခ်ိန္သြားၾကရပါသည္။
ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ားလည္းသြားေရာက္သည့္ ဟဂ်္ခရီးစဥ္အတြင္း သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ႀကိဳတင္ျပင္မဆင္မႈမ်ားကို ေလ့လာသိရွိဖို႔လိုအပ္ပါသည္။
၁။ ဟဂ်္သြားေရာက္သည့္ ဟာဂ်ီမ်ားအေနျဖင့္ သြားေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို
စုေဆာင္းျပင္ဆင္ထားရပါမည္။
(က) သန္းေခါင္စာရင္း (မူရင္း+မိတၱဴ)
(ခ) ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ (မူရင္း+မိတၱဴ)
(ဂ) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ Passport (စာအုပ္) (၆ လႏွင့္ အထက္သက္တမ္းရွိေသာ)
(ဃ) ေထာက္ခံစာ (အိုလမာ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု)
(င) ခရီးေဆာင္အိတ္။ အမွန္တကယ္ ဇနီးေမာင္ႏွံျဖစ္ေၾကာင္း(MOFA)ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏
ေထာက္ခံစာ ေနကာဟ္(မဂၤလာ)စာခ်ဳပ္မူရင္း။ ေဆး၀ါးအသံုးအေဆာင္။

 

ဟဂ်္သြားေရာက္မည့္ ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္

♦ အဲဟ္ရမ္- ၂ စံု(အမ်ိဳးသားမ်ား)
♦ သားေရဖိနပ္- ၂ စံု
♦ ၿခံဳထည္ပု၀ါရွည္- ၂ စံု(အမ်ိဳးသမီးမ်ား)
♦ ကတ္ေၾကးအေသး- ၁ ေခ်ာင္း
♦ ဂ်ဳပ္ႏွင့္ဓား- ၁ စံု
♦ ထမင္းေပါင္းအိုး အေသး- ၁ လံုး
♦ လြယ္အိတ္ အေသး – ၁ လံုး
♦ ခရီးသြား အိပ္ယာအိပ္ – ၁ ခု
♦ ဓာတ္ဗူးႀကီး+ေသး – ၁ လံုး
♦ အမ်ိဳးသားမ်ား အိတ္ပါေသာ ခါးပတ္ – ၁ ခု
♦ အမ်ိဳးသားမ်ား အိပ္ကပ္ပါေသာ စြတ္က်ယ္ – ၁ ထည္
♦ ယပ္ေတာင္ေသး – ၁​ ေခ်ာင္း
♦ ေခၽြးသုပ္ ပု၀ါ – ၁ ထည္
♦ ေျခ၊ လက္ သည္းညႇပ္ – ၁ ခု
♦ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး – ၁ ခု
♦ Detoll ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္ဆပ္ျပာ (သို႔) ဆပ္ျပာမႈန္႔
♦ ႏုတ္ခမ္းအေရျပား ေျခာက္ရာတြင္ သံုး Lip Stick/ အေရျပား Lotion
♦ Coffee Mix (or) Tea Mix, ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုတ္
ေပါင္မုန္႔ေျခာက္ (သို႔)ဗီစကစ္ေျခာက္
♦ ကြမ္းစားေလ့ရွိသူမ်ား(ကြမ္းသီး+ေဆးဘူး+ထံုး ႏွင့္
လိုအပ္ေသာ ကြမ္းရြက္) သြားၾကားထိုးတံ ထုပ္
♦ မိမိေနရပ္သို႔ ဆက္သြယ္လိုသူမ်ား Hand Set ႏွင့္
တကြ အားသြင္းႀကိဳး ေဆာင္ထားရန္။
♦ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္ရန္ ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္ အုပ္
Mask ေဆာင္လာရန္။
♦ ဟဂ်္ အျပန္ ခရီးတြင္ မိမိသယ္ယူလာမည့္
အိတ္မ်ားအား ခ်ည္ေႏွာင္ရန္ ႀကိဳးေခြ ေဆာင္ထားရန္
♦ ဟာဂ်ီမ်ား မိမိႏွင့္ အတူ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တစ္ေသာင္း
ေဆာင္ထားရန္
♦ အေႏြးထည္၊ ေျခအိပ္၊ လက္အိတ္၊ ေခါင္းစြတ္၊
ေနကာမ်က္မွန္။
♦အၿမဲေဆး၀ါးမွီ၀ဲေနရသူမ်ားႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံျဖစ္တတ္
ေသာေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ား လံုေလာက္ေသာ ေဆး၀ါး
မ်ားကို ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ျပင္ဆင္ထားရန္။

 

ِسْمِ اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
မိမိ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ကိုဆန္းစစ္ပါ။ ျပစားမႈေက်ာ္ၾကားမႈ နာမည္ႀကီးလိုမႈ စသည္တို႔ ရွိေနလၽွင္ ဖယ္ရွားၿပီး အလႅာဟ္အရွင္၏ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈရလိုမႈကိုသာ ႏွလုံးသားတြင္ ထားရွိပါ၊
ဂိုနာဟ္ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ကို ရွက္ေၾကာက္စြာျဖင့္ေသာင္ဝ္ဗာဟ္ျပဳပါ။ လြတ္ခဲ့ေသာနမာဇ္၊ ႐ိုဇဟ္ဇကားသ္စသည္တို႔ကိုျပန္လည္ျဖည့္စြက္မည္ဟု ကတိျပဳပါ။ သူတစ္ပါးကို ေပးဆပ္ရမည့္ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းမ်ားကိုေပးဆပ္ ႏိုင္ပါက ေပးဆပ္လိုက္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက သြားေရာက္ေတာင္းပန္၍ ေက်နပ္ေအာင္ျပဳပါ။ မိမိထံသူတစ္ပါး အပ္ႏွံ ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားရွိေနလၽွင္ ျပန္လည္ေပးလိုက္ပါ။