သကၠရာဇ္ ၂၀၁၆ ျပကၡဒိန္

“လဗ္ဗိုက္က၊ အလႅာဟုမၼ၊ လဗ္ဗိုက္က။ လဗ္ဗိုက္က၊ လာရွရီကလက၊ လဗ္ဗိုက္က။ အင္းန္နလ္ဟမ္ဒ၊ ၀ါန္႔ေန႔အ္မသ၊ လက၀လ္မုလ္က။ လာရွရီကလက။”
————————————————————————————-
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးမွ ၿငိ္မ္းခ်မ္းသာယာမႈ အျဖာျဖာ အရာခပ္သိမ္းအေပၚသို႔ သက္ေရာက္ပါေစ။
မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဟဂ်္ခရီးစဥ္ႀကီးသည္ မၾကာမီေရာက္ရွိလို႔လာပါေတာ့မည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝွမ္းရွိ-ဟာဂ်ီ/ဟာဂ်ီမမ်ားသည္ မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ဟဂ်္ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလည္း အေတာ္အသင့္ျပဳလုပ္ၿပီးစီးေနၾကပါၿပီ။ အစၥလာမ္၏ မ႑ိဳင္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဟဂ်္ခရီးစဥ္အတြင္း အရွင္ျမတ္ႏွစ္သက္မႈမ်ားျဖင့္ ဟဂ်္၏တာ၀န္မ်ားကို စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်မ္းမာစြာျဖင့္ အင္တိုက္အားတိုက္ ဟဂ်္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစလို႔ ကၽြန္ေတာ္မ်ားဟဂ်္ ျမန္မာ မီဒီယာဂ႐ုပ္ မိသားစုမ်ားမွ ဆုမြန္ဒုအာေတာင္းခံအပ္ပါသည္။
လူႀကီးမင္းအေပါင္းတို႔အတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ခု ပါးအပ္လိုပါတယ္။
=====================================
2016 ခုႏွစ္ အစၥလာမ္ဘာသာေရး ျပကၡဒိန္ကို ကၽြန္ေတာ္မ်ားဟဂ်္ျမန္မာမီဒီယာဂ႐ုပ္မွ ေရာင္စံုေၾကြစကၠဴမ်ားျဖင့္
အစၥလာမ္၏ အထင္ကရ သမိုင္းဝင္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊
ေန႔ႀကီးရက္ႀကီးမ်ား၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး (၃)ခု (ရန္ကုန္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ႏွင့္ မႏၱေလး)၏နမာဇ္အခ်ိန္ဇယားမ်ား ႏွင့္
မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ဟဂ်္က်င့္စဥ္ျဖင့္ေ၀ေ၀ စာစာ လွေပေသာ ဒီဇိုင္းလက္ရာစံုလင္စြာျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိေနပါသည္။

အထူးအစီအစဥ္အေနျဖင့္
===============
ျပကၡဒိန္တြင္ မိမိတို႔၏ကုမၸဏီ၊ ဆိုင္၊ လုပ္ငန္းေၾကာ္ျငာမ်ားကို ေၾကာ္ျငာဒီဇို္င္းမ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္းလိုပါလွ်င္ ၁၂၅၀ိ/-က်ပ္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အေစာင္ေရ (၅၀)အထက္မွာယူသူမ်ားကို စိတ္တိုင္းက်ဒီဇိုင္းထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

မူရင္းေစ်းႏႈန္း – ၁၅၀၀ က်ပ္
ျဖန္႔ခ်ိသည့္စာအုပ္တိုက္ – ျမတ္သဇင္စာေပ။ အမွတ္ ၁၉၅ ခ/၂ ပထမထပ္-၃၃ လမ္း အထက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

————————–

ဆက္သြယ္ရန္
ဖုန္း – 09 97488 6353, 0973051324, 09254133582
Facebook- Chat Box. (fb: Hajj Myanmar Media Group)
e-mail: info@hajjmyanmar.com