ဟဂ်္ခရီးစဥ္ သင္တန္း

ရန္ကုန္ – စက္တင္ဘာ – ၃

ဟာဂ်ီနာနီးပါး ဟဂ်္ႏွင့္အြမၼရဟ္၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမွ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဟဂ်္ခရီးစဥ္ႏွင့္အတူ လိုက္ပါၾကမည့္ ဟာဂ်ီ-ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ားအတြက္ အထူးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနၾက အတိုင္း ဟဂ်္သင္တန္းႏွင့္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား သိသင့္သိထိုက္ေသာ ဟဂ်္ခရီးစဥ္အတြင္း လိုအပ္သည္မ်ားကုိ အစၥလာမ္သာသနာ့ပညာရွင္ႀကီးမ်ား ကိုယ္တိုင္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းရွိ က်ဴလီယာဂ်ာေမ မဂၤလာခန္းမႀကီးတြင္ စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔မွ (၉) ရက္ေန႔ထိ နံနက္(၇)နာရီမွ (၈း၃၀)နာရီထိ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်သင္တန္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။               ( ဟဂ်္ျမန္မာမီဒီယာဂ႐ုပ္ )