၂၀၁၅ မဲရ ျမန္မာ ဟာဂ်ီမ်ား ညစာမိတ္စံုစားပြဲ

ရန္ကုန္ – စက္တင္ဘာ – ၃

၂၀၁၅ မဲရ ျမန္မာ ဟာဂ်ီမ်ား ညစာမိတ္စံုစားပြဲ

သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ အစၥလာမ့္ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းႀကီး ၅ ဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ မဲရရွိထားေသာ ျမန္မာဟာဂ်ီမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ ညေန (၅း၀၀) နာရီမွ (၈း၀၀) နာရီထိ ဂုဏ္ျပဳမိတ္စံု ညစာစားပြဲကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား မဲရရွိေသာ ျမန္မာဟာဂ်ီေလာင္းမ်ား တက္ေရာက္၍ က်ိဳလီယာဂ်ာေမဗလီ မဂၤလာခန္းမ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

( ဟဂ်္ျမန္မာမီဒီယာဂ႐ုပ္ ) 

www.hajjmyanmar.com