ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားသို႔ က်ိဳလီယာ မြတ္စ္လင္မ္ သာသနာေရး အဖြဲ႕မွ အလွဴေငြ၊ အ၀တ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း

ရန္ကုန္ – ၾသဂုတ္ – ၃၀

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းရွိ က်ိဳလီယာမြတ္စ္လင္(မ္) သာသနာေရးအဖြဲ႕မွ ၃၀ – ၈ – ၂၀၁၅ ေန႔က ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ အညာတန္းေက်းရြာ အိမ္ေျခ (၁၂၂)အိမ္ ႏွင့္ ေဒါင့္ႀကီး ေက်းရြာ အိမ္ေျခ (၆၂) အိမ္တို႔ကို သြားေရာက္ကာ အိမ္ေထာင္ဦးစီး သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ားကို ေတြ႕ဆံု၍ အားေပးစကား ေျပာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခားဘဲ တစ္အိမ္ေထာင္လ်င္ အ၀တ္အထည္မ်ား အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ က်ပ္ေငြ (၄၀၀၀၀ိ/-) တိတိစီကို လွဴဒါန္းေပးကမ္းခဲ့ပါသည္။