Contact

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အြမၼရဟ္ႏွင့္ ဟဂ်္ခရီးစဥ္ကို သြားေရာက္လိုသူ ဟာဂ်ီမ်ားသည္ ဟဂ်္ခရီးစဥ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလိုပါက ဟဂ်္ျမန္မာ မီဒီယာဂ႐ုပ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ ဟဂ်္ခရီးစဥ္အတြင္း သိရွိလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိလိုပါက ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

Hajj Myanmar Media Group
Contact Phone : 09 254133582, 0931574603
Email : info@hajjmyanmar.com